Miễn phí vận chuyển
 
Hỗ trợ 24/7
 
Hoàn tiền trong 3 ngày
 
Giảm giá theo đơn hàng
110 Series Terminals-3
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

Model No. Fig Metal Treatment Wire Range Dimension(mm) Thickness
(mm)
Q’TY Standard Remarks
mm² AWG# H W L E
805104
A
BS
0
2
0.8~1.3 18~16 2.8 20.5 11.7
0.5
10000
公長
平面長
805106
B
BS
0
2
0.22~0.5 24~20 2.7 15.5 7.5
0.5
12000
公短低 0.5t
805107
B
BS
0
2
0.5~0.8 20~18 2.7 15.5 7.5
0.5
12000
公短高 0.5t
805108
B
BS
0
2
0.22~0.5 24~20 2.7 15.0 7.5
0.8
12000
公短低 0.8t
805109
B
BS
0
2
0.5~0.8 20~18 2.7 15.5 7.5
0.8
10000
公短高 0.8t
804001-41
C
BS
0
2
0.5~1.3 20~16 1.9 3.7 15.5 6.3
0.25
12000
TAB=0.5
110-5 高
804001-21
C
BS
0
2
0.3~0.5 22~20 1.85 3.7 15.5 6.3
0.25
15000
TAB=0.5
110-5 中
804002-21
C
BS
0
2
0.13~0.3 26~22 1.85 3.7 15.5 6.3
0.25
15000
110-5
凸點中
804001-01
C
BS
0
2
0.13~0.3 26~22 1.85 3.7 15.5 6.3
0.25
15000
TAB=0.5
110-5 低
804005
C
BS
0
2
0.5~1.3 20~16 2.0 3.7 15.5 6.3
0.25
12000
TAB=0.8
110-8 高
804006
C
BS
0
2
0.3~0.5 22~20 2.0 3.7 15.5 6.3
0.25
15000
TAB=0.8
110-8 中
804007
C
BS
0
2
0.13~0.3 26~22 2.0 3.7 15.5 6.3
0.25
15000
TAB=0.8
110-8 低
804006-1
C
BS
0
2
0.3~0.5 22~20 1.90 3.7 15.5 6.3
0.25
15000
TAB=0.6
110-6 中
804011
C
BS
0
2
0.5~2.0 20~14 1.8 3.7 15.5 6.3
0.25
15000
TAB=0.3
110-3 中
804015
C
BS
0
2
0.13~0.3 26~22 1.8 3.7 15.5 6.3
0.25
15000
TAB=0.15
110-0.15 低
804016
C
BS
0
2
0.13~0.3 26~22 1.8 3.7 15.5 6.3
0.25
15000
TAB=0.3
110-3 低
110 Series Terminals-3
Rate this post

0918 288 987