Miễn phí vận chuyển
 
Hỗ trợ 24/7
 
Hoàn tiền trong 3 ngày
 
Giảm giá theo đơn hàng

Shur plug type sleeves

Xem tất cả 8 kết quả

  Model No. Metal Dimension(mm) Q’TY Remarks d1ψ d2ψ d3ψ L1 L2±0.5 L±1.5 t±0.2 ZR4225 P.V.C 2.5 3.8 5.0 2.5 4.5 14.0 1.0 2000 ZR4228 P.V.C 2.7 3.7 5.0 2.8 4.5 13.0 1.0 2000 ZR4230 P.V.C 3.0 4.1 5.2 2.8 4.5 15.0 1.0 2000 ZR4235 P.V.C 3.5 4.4 5.3 3.0 4.5 16.0 1.0 2000 ZR4240

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

  Model No. Metal Dimension(mm) Q’TY Remarks d1ψ d2ψ d3ψ L1 L2±0.5 L±1.5 t±0.2 ZR5025 P.V.C 2.5 3.8 5.0 2.6 23.0 33.0 1.0 1000 ZR5028 P.V.C 2.8 4.0 5.0 2.8 23.0 33.0 1.0 1000 ZR5030 P.V.C 3.1 4.3 5.0 3.0 23.0 33.0 1.0 1000 ZR5035 P.V.C 3.5 4.5 5.2 3.0 23.0 33.0 1.0 1000 ZR5040

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

  Model No. Metal Dimension(mm) Q’TY Remarks d1ψ d2ψ d3ψ L1 L2±0.5 L±1.5 t±0.2 ZR5025 P.V.C 2.5 3.8 5.0 2.6 23.0 33.0 1.0 1000 ZR5028 P.V.C 2.8 4.0 5.0 2.8 23.0 33.0 1.0 1000 ZR5030 P.V.C 3.1 4.3 5.0 3.0 23.0 33.0 1.0 1000 ZR5035 P.V.C 3.5 4.5 5.2 3.0 23.0 33.0 1.0 1000 ZR5040

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

  Model No. Metal Dimension(mm) Q’TY Remarks d1ψ d2ψ d3ψ L1 L2±0.5 L±1.5 t±0.2 ZR7025 P.V.C 2.5 7.3 3.6 3.0 17.0 27.0 1.0 1000 ZR7028 P.V.C 2.8 7.0 3.8 3.0 18.0 27.0 1.0 1000

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

  Model No. Metal Dimension(mm) Q’TY Remarks d1ψ d2ψ d3ψ d3ψ L1 L2±0.5 L±1.5 t±0.2 ZR5845 P.V.C 4.5 5.0 5.5 3.8 8.0 7.5 32 1.0 1000

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

  Model No. Metal Dimension(mm) Q’TY Remarks d1ψ W1 W2 L1 L2±0.5 L±1.5 t±0.2 ZS1225 P.V.C 2.5 12.0 4.5 3.5 26.0 35.0 1.0 500 ZS1230 P.V.C 3.0 12.0 5.0 3.0 26.0 36.0 1.0 500 ZS1232 P.V.C 3.2 12.0 4.5 3.0 26.0 36.0 1.0 500 ZS1240 P.V.C 4.0 12.0 4.5 3.5 25.5 35.0 1.0 500 ZS1242

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

  Model No. Metal Dimension(mm) Q’TY Remarks d1ψ d2ψ d3ψ W1 W2 L1 L2± L± t±0.2 ZP1250 P.V.C 3.0 5.0 4.0 12 5.0 11.0 0.5 2.7 1.0 500

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

  Model No. Metal Dimension(mm) Q’TY Remarks d1ψ W1 W2 L1 L2±0.5 L±1.5 t±0.2 ZS1225 P.V.C 2.5 12.0 4.5 3.5 26.0 35.0 1.0 500 ZS1230 P.V.C 3.0 12.0 5.0 3.0 26.0 36.0 1.0 500 ZS1232 P.V.C 3.2 12.0 4.5 3.0 26.0 36.0 1.0 500 ZS1240 P.V.C 4.0 12.0 4.5 3.5 25.5 35.0 1.0 500 ZS1242

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

0918 288 987