Miễn phí vận chuyển
 
Hỗ trợ 24/7
 
Hoàn tiền trong 3 ngày
 
Giảm giá theo đơn hàng

110 Series Housings

Xem tất cả 8 kết quả

極數 NO. OF WAY 公端子膠盒 MALE CONNECTOR 母端子膠盒 FEMALE CONNECTOR 3 A B 4 C D 6 E F 9 G H   Pic Model No. L(mm) Appicable CY Terminal Meterial Color Q’ TY/BAG Remarks A 3M-110 32 805101,85102 805121,85123 ABS Nature,Black Blue,Yellow 200PCS B 3F-110 19.8 804101,804102 804121 ABS Nature,Black Blue 200PCS C 4M-110

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

極數 NO. OF WAY 公端子膠盒 MALE CONNECTOR 母端子膠盒 FEMALE CONNECTOR 2 A B 3 C D 4 E F 9 G H   Pic Model No. L(mm) Appicable CY Terminal Meterial Color Q’ TY/BAG Remarks A 2MK-110 30.01 805101,805102 805121,805123 NYLON#66 Blue, Black Grey, Yellow Brown, Red 200PCS B 2FK-110 19.6 804101,804102 804121 NYLON#66 Nature,

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

極數 NO. OF WAY 公端子膠盒 MALE CONNECTOR 母端子膠盒 FEMALE CONNECTOR 9 A B   Pic Model No. L(mm) Appicable CY Terminal Meterial Color Q’ TY/BAG Remarks A 9MK-110 30 805101,805102 805121,805123 NYLON#66 Nature, Black Blue, Yellow 200PCS B 9FK-110 19.5 804101,804102 804121 NYLON#66 Nature, Black Blue, Yellow 200PCS

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

極數 NO. OF WAY 公端子膠盒 MALE CONNECTOR 母端子膠盒 FEMALE CONNECTOR 2 A B 3 C D 4 E F 6 G H   Pic Model No. L(mm) Appicable CY Terminal Meterial Color Q’ TY/BAG Remarks A 2MK-110 30 805101,805102 805121,805123 NYLON#66 Nature, Black Blue,Yellow Grey, Red Brown 200PCS B 2FK-110(A) 19.7 804111 NYLON#66 Nature, Black

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

極數 NO. OF WAY 公端子膠盒 MALE CONNECTOR 母端子膠盒 FEMALE CONNECTOR 9 A B   Pic Model No. (mm) Appicable CY Terminal Meterial Color Q’TY/BAG Remarks A 9MK-110 30 805101,805102 805121,805123 NYLON#66 Nature, Black Blue, Yellow 200PCS B 9FK-110(A) 19.5 804111 NYLON#66 Nature, Black Blue, Yellow 200PCS

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

極數 NO. OF WAY 公端子膠盒 MALE CONNECTOR 母端子膠盒 FEMALE CONNECTOR 2 A B 4 C D 6 E F   Pic Model No. L(mm) Appicable CY Terminal Meterial Color Q’TY/BAG Remarks A W02MW-M 44.3 816101 NYLON#66 Nature, Gray 100PCS B W02FW-M 35.6 816201,816228 NYLON#66 Nature, Gray 100PCS C W04MW-M 43.7 816101 NYLON#66 Nature, Gray 100PCS

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

極數 NO. OF WAY 公端子膠盒 MALE CONNECTOR 母端子膠盒 FEMALE CONNECTOR 2 A B 2 C   Pic Model No. L(mm) Appicable CY Terminal Meterial Color Q’TY/BAG Remarks A T02MW-M 35.8 816102 816103 NYLON#66 Nature, Black Blue, Yellow Grey 200PCS B T02FB-M 28.6 816242 816243 NYLON#66 Nature 200PCS C T02MW(H)M 35.8 816102 NYLON#66 Nature, Black 200PCS

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

Model No. Fig L(mm) Insuiator  O.D. (mm) Meterial Color Q’TY/BAG Remarks SIR652374 A 25~3.5 SIR-503 Brown 1000PCS SIR651574 B 1.8~2.2 SIR-503 Black 1000PCS

Liên hệ
Hãy gọi ngay cho để chúng tôi có thể tư vấn cho bạn.
Hotline : 0918 288 987

0918 288 987