Một số ứng dụng phổ biến từ đầu chia độ

Trong gia công cơ khí, chia độ là chia vòng tròn chu vi hay góc từ tâm ra nhiều phần đều nhau hay không đều nhau. Đầu chia độ hay sử dụng trong các trường hợp như:
– Phay các rãnh trên mặt trụ, mặt côn : răng dao dao, răng dao phay, rãnh ta rô, bánh răng, trục then hoa, …
– Phay các cạnh khối đa diện : đầu bu lông, chuôi ta rô, …
– Phay các rãnh trên các mặt đầu chi tiết trụ, côn: rãnh trên dao mặt đầu, rãnh trên đĩa li hợp, …
– Khoan lỗ trên mặt chi tiết dạng đĩa như khoan lỗ trên mặt bích, …
– Khắc vạch lên mặt trụ hoặc côn như vạch trên du xích, …

Hình 1.1 Phay bánh răng

Hình 1.2 Phay rãnh trên trục

Hình 1.3 Phay rãnh ly hợp
. Phân loại:
Gồm hai loại đầu chia:
– Đầu chia đứng (indexing fixture). (Hình 2.1)
– Đầu chia nằm (rotary table). (Hình 2.2)
phan loai dau chia do
Hình 2.1 Đầu chia đứng

Hình 2.2 Đầu chia ngang
. Cấu tạo đầu chia:
Cau tao dau chia do
Đầu chia bao gồm các bộ phận chính sau:
– Bánh vít.
– Trục vít.
– Đĩa chia.
– Chân hình quạt.
– Tay quay.
– Chốt.
Đầu chia độ có tỉ số giảm tốc thường là 40, là khi quay trục vít 40 vòng, bánh vít quay được 1 vòng.
Đĩa chia kiểu Brown và Sharpe gồm 3 đĩa với mỗi đĩa có 6 vòng lỗ như sau:
– Đĩa 1 : 15, 16, 17, 18, 19, 20 (lỗ).
– Đĩa 2 : 21, 23, 27, 29, 31, 33 (lỗ).
– Đĩa 3 : 37, 39, 41, 43, 47, 49 (lỗ).
Đĩa chia kiểu Cincinnati bao gồm một đĩa nhưng được khoan cả hai mặt của đĩa như sau:
– Mặt 1 : 24, 25, 28, 30, 34, 37, 38, 39, 41, 42, 43 (lỗ).
– Mặt 2 : 46, 47, 49, 51, 53, 54, 57, 58, 59, 62, 66 (lỗ).
Đối với đầu chia nằm thì cứ một vòng tay quay thì đầu chia quay được 30 .
. Phương pháp chia:
* Phương pháp chia trực tiếp:
Một số dòng đầu chia với cấu tạo cho trục vít tách khỏi bánh vít, vì vậy đầu chia có thể chia một cách nhanh chóng gọi là chia trực tiếp.
Ở ngay đầu trục chính có gắn một đĩa lỗ chia trực tiếp, có một cái chốt dùng cố định trục chính với đĩa. Khi di chuyển đĩa lỗ bằng tay quay, trục chính sẽ quay với khoảng cách giữa các lỗ. Số lỗ trên đĩa chia trực tiếp thường là 24 lỗ.
Phương pháp này có độ chính xác khi chia trực tiếp tùy thuộc vào độ chính xác từ đĩa chia trực tiếp. Bên cạnh đó, cách chia độ này lại có ưu điểm là đầu chia với cấu tạo đơn giản nên rẻ tiền và thao tác rất dễ.
* Phương pháp chia phức tạp:
Phương pháp chia phức tạp áp dụng nguyên tắc sự chuyển động từ tay quay cũng như phôi thông qua bộ truyền bánh vít và trục vít.
* Phương pháp chia theo trị số góc:
Tỉ số truyền 1/40, khi quay một vòng tay quay thì trục chính sẽ quay được một góc là 360/40 = 9. Vì vậy, khi quay tay quay 1/9 vòng thì trục chính sẽ quay được 10 . Do đó, để chia theo trị số góc ta chọn những vòng lỗ chia hết cho 9 như 18, 27, 36 lỗ.
– Với vòng có 18 lỗ thì ta có thể chia giá trị nhỏ nhất là 0.50, tương đương 30’.
– Với vòng có 27 lỗ thì ta có thể chia giá trị nhỏ nhất là 1/3 độ, tương đương 20’.

>> Tham khảo máy mài dao phay ứng dụng ra sao hiện nay.

Một số ứng dụng phổ biến từ đầu chia độ
Rate this post

0918 288 987